Kohe kambing atau kotoran hewan kambing yang masih segar bersifat panas karena mengandung amoniak yang cukup tinggi, dan tidak baik jika langsung digunakan untuk tanaman. Maka dari itu diperlukan proses fermentasi terlebih dahulu untuk mengurai bahan-bahan organik yang terkandung dalam kotoran kambing tersebut, mematikan biji gulma yang terkandung di kohe kambing, mengurangi kandungan amoniak kohe kambing yang tinggi .
 
Proses fermestasi kohe kambing selesai, kohe kambing siap untuk dijadikan sebagai sumber unsur hara yang baik dan mudah diserap oleh tanaman. Sehingga tanaman dapat tumbuh lebih cepat dan subur. Kandungan Unsur kohe kambing adalah karbon organik (C) 30,17, Nitrogen (N) 1,73, Fosfor (P) 2,57, Kalium (K) 1,56 dan Sulfur (S) 0,34.
 
Manfaat kohe kambing untuk tanaman adalah dapat meningkatkan produktivitas tanaman, membuat tanah menjadi subur, melepaskan unusr hara tanaman posfat, menyerap air lebih tinggi, membuat tanaman terhindar dari penyakit, dan dapat mengurangi terjadinya hilang nitrogen pada tanaman.
kohew kambing
kohe kambing
Apa itu kohe kambing?

Kohe kambing atau kotoran hewan kambing yang masih segar bersifat panas karena mengandung amoniak yang cukup tinggi, dan tidak baik jika langsung digunakan untuk tanaman. Maka dari itu diperlukan proses fermentasi terlebih dahulu untuk mengurai bahan-bahan organik yang terkandung dalam kotoran kambing tersebut, mematikan biji gulma yang terkandung di kohe kambing, mengurangi kandungan amoniak kohe kambing yang tinggi.

Berapa lama fermentasi kohe kambing?

Fermentasi kohe kambing dapat berlangsung kurang lebih 2 bulan.

Kohe kambing mengandung unsur apa?

Kotoran kambing memiliki kandungan unsur N dan K lebih besar dari
kotoran sapi. Kandungan kohe kambing terdapat unsur karbon organik (C) 30,17, Nitrogen (N) 1,73, Fosfor (P) 2,57, Kalium (K) 1,56 dan Sulfur (S) 0,34.

Tanami

Kami senang mendengar dari Anda, jadi hubungi kami dan beri tahu kami bagaimana kami dapat membantu Anda!